1. İsim yıl, sene.
  This/last/next year: Bu/geçen/gelecek yıl.
  all the year round: bütün yıl boyunca
  .
  year after year: her yıl.
  by year: yıllık, yıldan yıla.
  to pay by year: yıllık (taksitlerle) ödemek.
  year by year = from year to year: seneden seneye.
  year in and year out = year in year out: yıllarca, senelerce, seneden seneye, yıllar boyu, daima, her zaman, aralıksız.
  every year = each year: her yıl.
  every other year = every second year: yıl aşırı, iki yılda bir.
  for years: yıllarca.
  They have not seen each other for years.
  from one year to the other: bir yıldan ötekine.
 2. İsim
  calendar year ile ayni anlama gelir. takvim yılı/senesi: 1 Ocaktan 31 Aralığa kadar devam eden
  12 aylık/ 365 veya 366 günlük süre.
  the year 1993: 1993 yılı.
  common year: âdi sene.
  leap year: artık yıl, sene-i kebise.
 3. İsim 365 günlük herhangi bir zaman süresi.
  It happened 5 years ago.
  years (and years) ago: senelerce
  önce.
  a year and a day
  huk. bir yıl ve bir gün.
  year of grace: Milâdî yıl.
  The year of grace 1989: Milâdî 1989 yılı.
 4. İsim, Astronomi (a)
  lunar year ile ayni anlama gelir. kamerî yıl, 12 kamerî aylık süre, (b)
  astronomical year/
  equinoctial year/solar year/tropical year ile ayni anlama gelir. dönence yılı: bir ılım noktasından ötekine geçme süresi. (c)
  sidereal year
  dd: güneş yılı: dünyanın güneş etrafında tam bir dönüş süresi= 365 gün, 5 saat, 48 dakika 45.5 saniye.
 5. İsim gezegen yılı: bir gezegenin güneş etrafında tam bir dönüş süresi.
  The Martian year: Merih yılı.
 6. İsim (öğretim vb. kurumlarında) yıl, takriben 12 aylık çalışma dönemi.
  academic year : ögretim yılı.

  school year: ders yılı.
 7. İsim yaş.
  He is 5 years old: 5 yaşındadır.
  from his earlier years: küçük yaştanberi.
  He looks
  old for his years: Olduğundan daha yaşlı görünüyor.
  well on in years: yaşı ilerlemiş.
  to get on in years: yaşlanmak, yaşı ilerlemek.
  to grow in years: yaşı ilerlemek.
  to reach years of discretion: reşit olmak, sinni rüşte ermek.
  8.
  years: (a) zaman.
  in years gone and years to come: geçmişte ve gelecekte (geçmiş ve gelecek zamanda/yıllarda). (b) yaş, çağ, (c) yaşlılık, ihtiyarlık.
  a man of years: yaşlı bir adam.
  He is very healthy for a man of his years: Yaşlı olmasına rağmen çok sıhhatli.
hesap dönemi İsim, Muhasebe
hesap dönemi İsim, Muhasebe
hesap yılı İsim, Muhasebe
ışık yılı İsim, Astronomi