1. resim.
  picture-book: resim kitabı, resimli kitap.
 2. görüntü, suret, tasvir, tarif, tanımlama.
  This book gives a good picture of life in rural areas.
 3. hayal, zihinde hasıl olan görüntü.
 4. grafik, canlı tasvir.
 5. tablo, resim.
  picture frame: resim çerçevesi.
  picture gallery: resim galerisi.
 6. motion picture ile ayni anlama gelir. sinema.
 7. resim gibi güzel kimse/şey/topluluk/sahne vb.
  She was a picture in her new dress: Yeni elbisesiyle resim gibi güzeldi.
 8. bir başkasının benzeri/sureti.
  He is the picture of his father: Tıpkı babasına benziyor.
 9. (manevî bir niteliğin/durumun) görünüşü/teşahhusu/canlı timsali, örneği.
  The picture of health:
  Sağlığın timsali.
  She is the picture of despair.
 10. durum ve koşullar, ahval.
 11. kavrayış, kavrama, anlama, bir durumun anlaşılması.
  have a clear picture of the problem: meseleyi
  iyice kavramak.
  Do you get the picture: Durumu anlıyor musun?
 12. (sinema/TV vb.'de resmi yansıtan) ekran.
 13. (herkesi meşgul eden) durum/ ortam, sahne.
  the unemployment picture: işsizlik durumu.
  come
  into the picture: ortaya/sahneye çıkmak, zuhur etmek, belirmek, söz konusu olmak.
  In the 1930's Hitler came into picture: 1930'larda Hitler ortaya çıktı.
  be very much in the picture: bir meselede çok önemli rolü olmak.
  be out of the picture: sayılmamak, olayda rolü/dahli olmamak.
  put someone in the picture: bir kimseyi işe karıştırmak/ortaya atmak/haberdar etmek.
 14. resim yapmak, resmetmek.
 15. tasavvur/tahayyül etmek, zihinde canlandırmak.
 16. tanımlamak, tasvir/tarif etmek.
 1. İsim resim. A graphical representation that's associated with a user account for Windows and Windows Live.
 2. İsim resim. A pictorial graphic such as a digital photograph or illustration.
erotik resim İsim, Fotoğrafçılık
erotik fotoğraf İsim, Fotoğrafçılık
görüntü öğesi Bilgi Teknolojileri
Son Gösteri Özel Isim, Sinema