1. bir.
  Only one person: yalnız bir kişi.
  page one: birinci sayfa.
 2. tek, biricik, yegâne.
  You are the one man I can trust: Güvenebileceğim tek adam sensin.
 3. (herhangi) bir.
  one evening this week.
  I saw him one day last week: Onu geçen hafta bir
  gün gördüm.
  one summer day: bir yaz günü.
 4. bir, bütün, birleşik, birlik (halinde), aynı, birleşmiş.
  They held one opinion: aynı fikirde idiler.

  one nation, indivisible: bölünmez, birleşmiş bir millet.
  They replied in one voice: Hep birlikte/bir ağızdan cevap verdiler.
 5. … adında biri/bir kimse.
  one John Smith was elected: John Smith adında biri seçildi.
 6. bir rakamı/sayısı, birim.
 7. biri, birisi, bir tane(si), bir tek kişi/şey.
  There is only one left: Bir tane kaldı.
  one of:
  (içlerinden) birisi.
  one of a group: gruptan bir kişi.
  one at a time: birer birer.
 8. (oyunlarda) birli.
 9. bir dolarlık banknot, bir papel, teklik.
 10. (Yeni Platonculukta) bütün varlıkları meydana getiren tek kaynak.
 11. Zamir bir kimse/şey, biri.
  one of the poets: şairlerden biri.
  one of the poems was selected for the
  book: Kitap için şiirlerden biri seçildi.
 12. Zamir şahıs, kişi.
  He's a quiet one: Sessiz bir kişidir.
  our loved ones: sevdiklerimiz.
  He's
  a knowing one: Çok bilmişin biridir.
  I am not the one waste time: Vaktini boşa geçirecek kimse değilim.
  the old ones: yaşlı kişiler, yaşlılar.
 13. Zamir insan (herhangi bir kimse).
  In time, one just gets fed up: Zamanla insan bıkıveriyor.
  When
  one thinks: Düşünüldüğü zaman/insan düşündüğü zaman.
  one must work hard to achieve success: Başarıya ulaşabilmek için sıkı çalışmak gerekir.
 14. Zamir aynı/tek şahıs/kişi.
  Dr. Jekyll and Mr. Hyde were one and the same.