1. nitelik, vasıf, keyfiyet, özellik, hususiyet.
  average quality: ortalama nitelik.
  high/poor
  quality: niteliği yüksek/düşük.
  quality not quantity: nicelik değil nitelik önemlidir.
 2. mahiyet, tabiat.
 3. üstünlük.
 4. itibar, şöhret, mevki.
  a man of quality: itibar/şöhret sahibi bir kişi.
  the quality: itibarlı/tanınmış kimseler.
 5. kalite, cins, vasıf.
  food of good/poor quality: iyi/kötü gıda.
  a wine of quality: iyi cins şarap.
 6. nevi, çeşit, sınıf.
 7. meziyet.
  He has many good qualities: Birçok meziyetleri vardır.
 8. Mantık nitelik: bir önermenin olumlu ya da olumsuz hali.
aktif kalitesi İsim, Muhasebe
hizmet kalitesi İsim, İşletme
taslak niteliği Bilgi Teknolojileri
mektup niteliği Bilgi Teknolojileri
yaşam kalitesi İsim, Sosyoloji
metrobüs İsim, Ulaşım