1. geçmiş (zaman), mazi, eski (zaman).
  It was a bad time, but it's all past now.
  in the past:
  mazide, eskiden, geçmiş zamanda.
  for some time past: bir süreden beri.
 2. geçmişte olan, mazideki.
  The past glories of our nation: Milletimizin mazideki haşmeti.
  a thing
  of the past: geçmişte olan bir şey.
 3. geçen.
  During the past year: Geçen yıl zarfında.
 4. önce, evvel.
  ten days past: on gün önce.
 5. önceki, evvelki, sabık, eski.
  Three past presidents of the club.
 6. geçmiş olay.
 7. (milletin/şahsın) geçmiş(i), tarih(i).
  a town with a past: tarihî bir şehir.
  a woman with a
  past: geçmişte maceraları olan kadın.
 8. sicil, kirli mazi, sabıka, bir şahsın önceki hayatındaki/mesleğindeki uygunsuz/ahlâksız eylemler.
 9. Gramer (a) geçmiş zaman, (b) eylemin geçmiş zaman kipi.
 10. Edat -den sonra, … üstü.
  past noon: öğleden sonra, öğle üstü.
 11. Edat -den ötede/öteye.
  He walked past the house: Evin önünden yürüyerek geçti.
 12. Edat (sayı, miktar vb.) aşkın, aşmış, -den fazla, -den ziyade, geçmiş, geçe.
  ten minutes past four:
  (saat) dördü on geçe.
  He is past fifty: Yaşı elliyi geçmiştir.
 13. Edat gücü/takati dışında, ümitsiz, imkânsız.
  He is past recovery: İyileşmesi imkânsız.
 14. Edat ötesinde, dışında, üstünde, uzak.
  past all understanding: akıl almaz, anlaşılmaz.
  past endurance:
  dayanılmaz, tahammül edilmez.
  The hospital is about a mile past the school: Hastahane, okuldan bir mil kadar ötededir/uzaktadır.