1. Edat arasın(d)a, arasından, meyanında(n), için(d)e, içinden.
  He was among friends: Arkadaşları arasında
  idi.
  among you: aranızda(n), içinizde(n).
  He passed among the crowd: Kalabalığın içinden geçti.
 2. Edat indinde, nezdinde.
  He is popular among the businessmen: İş adamları indinde iyi tanınır.
 3. Edat birbiriyle.
  They quarreled among themselves: Birbirleriyle kavga ettiler.