1. İsim ordu: (bazı ülkelerde deniz kuvvetleri, bazılarında ise deniz ve hava kuvvetleri hariç) silahlı kuvvetler.

  regular army: muvazzaf ordu.
  standing army: daimî ordu, barış ordusu.
  to be in the army: asker olmak.
  join the army: askere gitmek, asker olmak, orduya katılmak.
  army of occupation: işgal ordusu.
  army group: ordular grubu.
 2. İsim or: iki veya daha fazla kolordudan oluşan askerî birlik.
  army-corps: kolordu.
  army ranks:
  askerî rütbeler:
  Field Marshal, Marshal, General, Lieutenant-General, Major-General, Brigadier-General, Colonel, Lieutenant-Colonel, Major, Captain, Lieutenant, Second-Lieutenant.
 3. İsim harp için eğitilmiş ve silahlandırılmış bireylerin tümü.
 4. İsim belirli bir maksatla örgütlendirilmiş bireylerin tümü.
 5. İsim büyük kalabalık.
  the army of unemployed: işsizler ordusu.
kara kuvvetleri İsim, Askerlik
kolordu İsim, Askerlik