1. Geçişli Fiil görüşmek, müzakere/mütalâa etmek.
    We discussed our future plan.
  2. Geçişli Fiil irdelemek, tartışmak, münakaşa etmek.
  3. Geçişli Fiil iştahla yemek/içmek.
  4. Geçişli Fiil, Hukuk kefile başvurmadan borçludan borcu tahsil etmek.
  5. Geçişli Fiil açıklamak, ifşa etmek.