1. Geçişli Fiil hoşlanmak, zevk almak, haz duymak, keyif yapmak.
  I enjoyed reading that novel. Did you enjoy the concert?

  to enjoy one's dinner: yemeğini zevkle/ağız tadı ile yemek.
 2. Geçişli Fiil zevkini/tadını çıkarmak, keyfini sürmek, mutluluğunu duymak, lûtfuna mazhar olmak.
  to enjoy life.
  to enjoy a weekend/an evening. He has always enjoyed very good health.
 3. Geçişli Fiil beğenmek, hoşlanmak, sevmek, memnun/hoşnut kalmak.
  I enjoyed meeting him: Onunla buluşmaktan memnun
  kaldım.
  Children enjoyed their meal. 4.
  enjoy oneself: zevk almak, keyfine bakmak, hoşça vakit geçirmek, iyi eğlenmek.
  Did you enjoy yourself at the party?
  enjoy yourself! İyi eğlenceler! Keyfinize bakın!

  NOT:

  ENJOY fiilini izleyen gelen fiil
  -ing şeklinde olmalıdır.
  I enjoy watching TV.
halk tarafından desteklenmek Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler