1. İsim, Cebir sayı
 2. İsim sayı, adet.
  cardinal number: asıl sayı, nicelik sayısı.
  even number: çift sayı/numara.

  odd number: tek sayı/numara.
  Six is an even number: 6, çift bir sayıdır.
  imaginary number: sanal sayı.
  a small number of: az sayıda, birkaç.
  ordinal number: sıra sayısı.
  prime number: asal sayı, bölünmez sayı.
  what number of: kaç.
  What number of people are you expecting?
  whole number: tam sayı.
  They were ten in number: Sayıları on kadardı.
 3. İsim numara.
  My room number is 26.
 4. İsim numaralı (ev, sokak vb.).
  Go to number 40 Kent Street: Kent sokağında 40 numaralı eve git.
  serial
  number: seri numarası.
 5. İsim rakam.
  round number: yuvarlak rakam.
  six figure number: altı haneli rakam, altı rakamlı sayı.
 6. İsim miktar, takım.
  a number of persons: birkaç kişi, bir takım insanlar.
 7. İsim bir dizinin bir tek elemanı.
 8. İsim (konser vb.) parça, numara, eğlendiri, atraksiyon.
 9. İsim (dergi vb.) sayı, nüsha.
  back number: (dergi vb.) eski sayı.
 10. İsim, Gramer tekillik/çoğulluk hali.
 11. İsim (a) genç kız/kadın.
  cute number: çekici/sevimli/şirin kız. (b) (plaka, bina, telefon vb.) numara.
 12. Fiil saymak, hesaplamak, hesap etmek.
 13. Fiil numaralamak, numara koymak.
  number the pages of a book.
  numbered: numaralı, numaralanmış.
 14. Fiil içermek, ihtiva etmek (bir sayıya) ulaşmak/varmak.
  This city numbers a million inhabitants. A crew
  number in 20 men.
  He numbers 80 years: Yaşı seksene vardı.
 15. Fiil sayısını sınırlandırmak, sayılı/sınırlı olmak.
  His days in the office are numbered.
şube kodu İsim, Bankacılık
telefon numarası İsim, Telekomünikasyon
kafile numarası İsim, Askerlik
asli adet İsim, Matematik
uçuş numarası Havacılık Sanayii
sayfa numarası Bilgi Teknolojileri
sayal sayı Bilgi Teknolojileri
oransız sayı Bilgi Teknolojileri
karmaşık sayı Bilgi Teknolojileri
plaka Ulaşım