1. Ay, kamer, mah.
  Phases of the moon: Ayın evreleri/safhaları.
  full moon: dolunay, bedir,
  mehtap.
  half moon: yarım ay.
  new moon: yeni ay, hilâl.
  first/last quarter: birinci/ikinci dördün/ terbi.
  waxing/waning crescent: (ilk/son) hilâl.
  There was a full moon that night: O gece mehtap vardı.
  by the light of the moon: ay ışığında.
  ask/cry for the moon: olmayacak şey istemek.
  the man in the moon: (a) Aydede, (b) bu dünyadan çok uzak yaşayan muhayyel kimse.
  I know no more about it than the man in the moon: Ne bileyim? Nereden bileyim? Hiç bilgim yok.
  Once in a blue moon: Ayda yılda bir; kırk yılda bir; bayramdan bayrama; pek seyrek.
  over the moon: çok mutlu, sevinçten uçuyor, etekleri zil çalıyor.
  She's over the moon about her new baby: Yeni bebeğinin üstüne deli divane oluyor.
  promise someone the moon: olmayacak şey va'detmek.
  to reach for the moon: olmayacak işe girişmek.
 2. (bkz: month ).

  many moons ago
  : aylarca önce.
 3. uydu, peyk. the moon of the Jupiter.
 4. yuvarlak veya hilâl biçiminde nesne.
 5. ay ışığı.
 6. (bkz: lunule ).
 7. dalgın dalgın bakınmak/gezinmek/dolaşmak.
 8. hülyalara dalmak.
 9. boş vakit geçirmek, vaktini boşa harcamak.
  to moon the afternoon away.
 10. bir kimseye/bir şeye hülyalı gözlerle bakmak.