1. soğuk.
  cold water. a cold day. Everyone suffered from the intense cold.
 2. üşümüş.
  cold hands. The skaters were cold.
  I'm very cold today: Bugün çok üşüyorum.
 3. ölmüş.
 4. baygın, şuursuz.
  He was out cold on the floor: Yerde baygın yatıyordu.
 5. donuk, hissiz, heyecansız.
  a cold personality.
 6. tarafsız, objektif.
  cold reason. the cold logic of his argument.
 7. samimiyetten uzak, dostane olmayan, soğuk.
  She's cold towards her in-laws: Eşinin ailesine karşı soğuk davranıyor.
 8. hüzün/kasvet verici.
  the cold atmosphere of a hospital waiting room.
 9. bayat, eski, ilginç olmayan.
  cold news. a cold trail.
 10. zayıf, hafif.
  The dogs lost the cold scent.
 11. (saklambaçta) hedeften uzak.
  You're getting colder, you'll never find it.
 12. (renk) donuk.
 13. cinsel isteksiz, (cinsel bakımdan) soğuk/ilgisiz/duygusuz.
 14. soğukluk.
  He felt the cold of the steel against his cheek.
 15. common cold ile ayni anlama gelir. nezle, soğuk algınlığı. to catch/take cold: soğuk almak, nezle/grip olmak.
 16. üşüme.
 17. kesinlikle, tamamıyla, büsbütün, mükemmelen.
  He was turned down cold: Kesinlikle red cevabı aldı.

  He learned his lesson cold: Dersini mükemmelen öğrendi (boyunun ölçüsünü aldı/Hanyayı Konyayı öğrendi).
 18. hazırlıksız, hazırlanmadan, önceden haberi olmadan, irticalen.
  He went into the examination cold.
  She had to play the lead role cold.
 19. birdenbire, paldır küldür.
  He quit the job cold.
 20. (maden işçiliğinde) soğuk, kristalleşme noktasının altında.
  The wire was drawn cold.
  to cold-hammer
  an iron bar: bir demir çubuğu soğuk (kızdırmadan) dövmek.
 1. Sıfat durgun. Pertaining to the lowest rating of perceived interest that an account, opportunity, or lead has in a product or service.
 2. Özel Isim Durgun. An option on the Ratings drop-down list on the General tab that indicates that the interest of
  a lead or opportunity is weak.
üşütmek Fiil, Tıp ve Sağlık
soğuk hava deposu İsim, Gıda ve Mutfak
soğuk filtreleme İsim, Gıda ve Mutfak
soğuk filtrasyon İsim, Gıda ve Mutfak
soğuk başlatma Bilgi Teknolojileri
soğuk makas İsim, Makine