1. Fiil, Tekstil Sanayii bükmek
 2. eğ(il)me(k), eğril(t)me(k), bük(ül)me(k).
  to bend one's head over a book: başını kitaba eğmek.

  to bend over and pick up something: eğilip bir şey almak.
  to bend under a burden: yük altında beli bükülmek.
  to bend down a branch: dalı eğmek.
  to bend forward: öne eğilmek.
  to bend a wire: teli bükmek.
  a bow that bends easily : kolayca eğilen bir yay.
  Better bend than break: Eğilmek kırılmaktan yeğdir.
  to go down on bended knee: diz çökmek.
 3. kıvırmak, kıvrılmak, kavislen(dir)mek.
  The road bent toward the south: Yol güneye (doğru) kıvrılıyordu.
 4. baş eğ(dir)mek, boyun eğ(dir)mek, teslim etmek/olmak, râm etmek/olmak, uy(dur)mak, inkiyat et(tir)mek.

  to bend to someone's will: birisinin iradesine boyun eğmek.
 5. yönel(t)mek, çevirmek, çevrilmek, dön(dür)mek.
  to bend one's steps towards a place: adımlarını
  bir yere yöneltmek.
  to bend one's gaze on something: bakışlarını bir şeye çevirmek.
  to be homeward bending: evin yolunu tutmak.
  We bent to our work as the bell sounded: Zil çalınca işimize döndük.
 6. ger(il)mek.
  to bend the string of a bow.
 7. Denizcilik bağlamak, tutturmak.
 8. meylet(tir)mek.
 9. ikna etmek, razı etmek.
 10. zorlamak, icbar etmek.
 11. eğrilik, büklüm, kıvrım, inhina, kavis.
 12. dirsek, köşe.
 13. dönemeç, viraj.
  bends in the road: yolun dönemeçleri.
  to take a bend: virajı dönmek.
  sharp
  bend: keskin viraj.
 14. (armalarda) şerit çizgi.
  bend sinister: paralel çizgiler.
 15. yarım kösele, sepilenmiş derinin yarısı.