1. İsim kara, arz, yeryüzü.
  Travel over land and sea: Karada ve denizde seyahat etmek.
  Come in sight
  of land: Karayı görmek.
  To reach land: Karaya varmak/ulaşmak.
  The storm blew fiercely over land and sea: Karada ve denizde şiddetli fırtına esiyordu.
 2. İsim toprak, arazi, tarla.
  He bought land in Florida: Floridada arazi satınaldı.
  forest land:
  ormanlık arazi.
  rough and stony land: arızalı ve taşlık arazi.
 3. İsim memleket, ülke, diyar.
  mountainous land: dağlık memleket.
  people of many lands: çeşitli
  ülkelerin halkı.
  native land: anayurt, anavatan.
  the Holy land: Arzı Mukaddes, Filistin.
 4. İsim arsa, yer.
  the land on which this house is built.
 5. İsim, Hukuk emlâk, arazi.
  land prices have risen quickly.
 6. İsim, Ekonomi doğal kaynaklar.
  land, labor and capital are the principal factors of production.
 7. İsim memleket, millet.
  war between lands: milletler arasında savaş.
 8. Fiil karaya çık(ar)mak, (gemi) yanaş(tır)mak, (uçak) in(dir)mek.
  The passengers landed. The ship landed
  at the pier. The pilot landed the airplane safely.
 9. Fiil götürmek, sevketmek, sokmak, sürükle(n)mek,
  mec. boylamak, yuvarlanmak.
  His behavior will land
  him in jail: Bu tutum seni hapse sürükler.
  The thief landed in jail: Hırsız cezaevini boyladı.
  This boat will land you in İzmir.
  The car landed in the ditch: Araba hendeğe yuvarlandı.
 10. Fiil elde etmek, yakalamak, kazanmak,
  mec. konmak.
  to land a job. to land a fish. He landed a valuable prize.
 11. Fiil (balık) tutup karaya getirmek.
 12. Fiil
  land up: (eninde sonunda) varmak, ulaşmak, erişmek, boylamak.
  He landed up in jail: Sonunda
  hapsi boyladı.
  The report landed up on my desk: Rapor dönüp dolaşıp benim masama geldi.
  We finally landed up in a small village: Sonunda küçük bir köye vardık.
 13. Fiil (tokat, sille vb.) aşketmek/indirmek.
  I landed one on his chin. I landed a blow on his nose.
 14. Fiil kon(dur)mak.
  The bird landed on the branch.
arsa İsim, Hukuk
arazi İsim, Hukuk
tapu dairesi İsim, Kamu Yönetimi