1. canlı, diri, sağ, yaşayan, hayatta.
  a living person. living or dead. He is still living. There wasn't
  a living soul. He's the greatest living poet. No living man could do better.
 2. mevcut, (halen) kullanılan.
  living languages.
 3. sağlam, kuvvetli, sarsılmaz.
  a living faith: sarsılmaz iman.
  a living hope: kuvvetli ümit.
 4. yanan, ateşli, kor halinde (kömür vb.).
 5. akar, akıcı, akışkan (su vb.).
 6. canlı, hakikî, tıpkı (benzeri).
  He's the living image of his father: Tıpkı babasına benziyor.

  a living picture: canlı tablo.
 7. yaşayan kimselere ait.
  within living memory.
 8. geçim, yaşama, geçindirebilecek, geçim sağlayabilecek.
  living conditions: yaşama koşulları.
  a
  living wage: geçim sağlayabilecek ücret.
 9. yerli, doğal, tabiî, yerinden ayrılmamış.
  living rock.
 10. pek çok, son derece, fevkalâde, (ifadeye kuvvet vermek için kullanılır).
  to scare the living daylight
  out of someone: bir kimseyi son derece korkutmak (bir kimsede şafak attırmak).
 11. yaşam, yaşama, hayat, canlılık.
  The sheer joy of living makes up for one's troubles.
 12. hayat (tarzı).
  luxurious living: lüks hayat.
  good living: hali vakti yerinde olma, rahat
  yaşama.
  healthful living: sağlıklı yaşama.
  Such reckless living can ruin your health.
 13. (a) geçim, geçinme, maişet.
  The standard of living in Turkey: Türkiyede geçim düzeyi/hayat standardı.

  to earn one's living: geçimini sağlamak.
  make one's living: geçinmek, geçimini sağlamak, hayatını kazanmak.
  to make a living in commerce: ticaretle geçinmek.
  cost of living: geçim masrafı.
  What do you do for living? Ne ile geçiniyorsun(uz)? Ne iş yapıyorsun(uz)?
 14. bir yere papaz ata(n)ma hakkı.
yaşam alanı İsim, Mimarlık