1. Geçişli Fiil içermek, ihtiva etmek, içine almak.
  This volume includes all his works.
 2. Geçişli Fiil dahil etmek/olmak.
  I include your last purchase in this bill.
  There were 12 persons including
  children: Çocuklar dahil 12 kişi idiler.
 3. Geçişli Fiil kapsamak, şamil/şümulü olmak.
  Religion includes morality.
 4. Geçişli Fiil hesaba katmak.
  That item included in the bill. The price includes taxes.
 5. Geçişli Fiil (bkz: enclose ).