1. Sıfat yetenekli, kabiliyetli, muktedir, kadir, güçlü, yapabilir.
  The baby is able to walk: Bebek yürüyebiliyor.

  I shall not be able to come today: Bugün gelemeyeceğim.
  able bodied: sağlam vücutlu, güçlü.
 2. Sıfat istidatlı, hünerli, becerikli.
  He is an able student: İstidatlı bir öğrencidir.
  able minded: zeki, kafalı.
 3. Sıfat maddî olanaklara sahip.
  He is able to support his family: Ailesini geçindirebilir.
 4. Sıfat sabır/tahammül edebilir.
  He is able to sustain great pain: Büyük acı ve ıstıraba katlanabilir.
 5. Sıfat, Hukuk gerekli hukukî şartları haiz, istihkak ehli, müstahak.
  able to vote: Oy verebilir.