1. İsim, Psikoloji ağrı
 2. ağrı, acı, sızı.
  sharp/dull pain: şiddetli/hafif ağrı.
  He felt a sharp pain in his back. I
  have a pain in my chest.
  to cause pain to: ağrıtmak, ağrı/ıstırap vermek.
  be in pain: ağrı duymak, bir yeri ağrımak.
  The boy was in pain /crying with pain after he broke his arm.
  Where have you got a pain? Nereniz ağrıyor?
 3. elem, ıstırap, azap.
  His unkind behavior caused his parents a great deal of pain .
 4. dert, keder, üzüntü.
  The memory still gave her pain.

 5. pain in the neck ile ayni anlama gelir. (a) dert, sıkıntı, başağrısı, bunalım.
  to give someone
  a pain in the neck: birisine sıkıntı/başağrısı vermek, başına bela kesilmek, bunaltmak.
  You give me pain: Başımı ağrıtıyorsun. (b) baş belası, musibet.
  She's a real pain (in the neck)!
 6. ağrı(t)mak, sızla(t)mak, acı(t)mak, ağrı/sızı/acı/ıstırap vermek/duy(ur)mak.
  His tooth was paining him a great deal.
 7. elem/ıstırap/keder vermek/duymak, üz(ül)mek.
karın ağrısı İsim, Tıp ve Sağlık
kas ağrısı İsim, Tıp ve Sağlık
göğüs ağrısı İsim, Tıp ve Sağlık
ağrı kesici İsim, Farmakoloji