1. Fiil ayarlamak, ayar/tashih etmek.
  to adjust an instrument: bir aleti ayarlamak.
 2. Fiil doğrultmak, düzeltmek, düzenlemek, uydurmak, tanzim etnek.
  to adjust expenses to income: masrafı
  gelire göre düzenlemek.
  to adjust a garment to the body: elbiseyi bedene uydurmak.
 3. Fiil anlaşmazlıkları halletmek/yatıştırmak.
  to adjust differences: ihtilâfları halletmek.
 4. Fiil, Sigorta ödenecek sigorta parasını belirlemek.
 5. Fiil, Askerlik2 nişangâh tashihi yapmak.
sola yaslamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
sağa ayarlamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
özdevimli ayar Bilgi Teknolojileri