1. Edat içine, içerisine, -e/-a, -ye/-ya.
  He fell into a ditch. We went into the forest. I finally got into
  the bed. Put it into the box. He fell into the hands of the enemy.
 2. Edat -e doğru/müteveccihen, … doğrultusunda/istikametinde, -e/-a, -ye/-ya.
  He walked into a police station.
  He was going into the town.
 3. Edat -e karşı/doğru.
  He backed into a parked car.
 4. Edat durumuna, haline.
  to grow into a man: büyüyüp adam olmak.
  to change water into steam: suyu
  buhar haline getirmek.
  collect them into heaps: yığınlar halinde toplamak.
  translate into another language: başka dile çevirmek.
  to join them all into one company: hepsini tek bir şirket halinde birleştirmek.
 5. Edat işine, mesleğine, konusuna.
  to be into: … ile meşgul olmak, meraklısı olmak.
  He's really into
  philosophy these days: Bugünlerde felsefeye merak sardı.
  He went into banking: Bankacılık mesleğine girdi.
  Let's not go into that again: Tekrar bu konuya girmeyelim.
 6. Edat (zaman/mesafe) -ye kadar, -ye dek.
  Work far into the night: Gece geç vakitlere kadar çalışmak.

  A line of men far into the distance.
 7. Edat bölü, taksim.
  2 into 20 equals 10: 20 bölü 2, 10 eder.
  5 into 14 goes 2 and 4 over: 14'te 5 iki defa var, 4 artar.