1. İsim sanayi, işleyim, endüstri.
  chemical industry: kimya sanayii.
  automobile industry: otomobil
  sanayii.
  heavy/light industry: ağır/hafif sanayi.
  paper industry: kâğıt sanayii.
  textile industry: dokuma sanayii.
 2. İsim iş, meşguliyet.
 3. İsim (geniş anlamda) üretim ve ticaret.
 4. İsim (toplu olarak) sanayiciler.
 5. İsim sistemli çalışma.
 6. İsim çalışkanlık, hamaratlık, gayret.
 7. İsim (bkz: ingenuity ), (bkz: skill ).
savunma sanayisi İsim, Sanayi ve Zanaatler
savunma sanayisi İsim, Sanayi ve Zanaatler
gıda sektörü İsim, Sanayi ve Zanaatler
bebek sanayi İsim, Ekonomi