1. Sıfat açık, sarih, kesin, kat'î.
 2. Sıfat tam, tamam, belirli, muayyen.
  at that precise moment: tam o anda.
  a precise amount.
 3. Sıfat dikkatli, itinalı, özentili.
  precise handwriting.
 4. Sıfat dakik, hassas.
  very precise calculations.
 5. Sıfat kusursuz.
 6. Sıfat sahih, doğru, hatasız, yanlışsız.
 7. Sıfat kural dışına çıkmayan, hassas, titiz, çok dikkatli, harfi harfine.
  precise observance of rules.