1. Fiil
  deal with: gereğini yapmak, icabına bakmak, hakkından gelmek.
  I'll deal with him! Onu bana
  bırak (ben onun hakkından gelirim).
  Law courts deal with law-breakers.
 2. Fiil davranmak, muamele etmek.
  He deals fairly with all people: O herkese iyi davranır.
 3. Fiil iş/ticaret/alışveriş yapmak.
  deal in … : … ticareti yapmak.
  This store deals in woollen goods.

  deal at: alışveriş yapmak.
  I've dealt at this store for 20 years.
 4. Fiil
  deal out: (iskambil kâğıtlarını oyunculara) dağıtmak.
  I dealt (them) out good cards.
 5. Fiil dağıtmak, paylaştırmak, tevzi etmek.
  I dealt 3 pieces to each guest = I dealt (them) (out) 3 pieces each.
 6. Fiil pazarlık etmek.
  deal with someone: birisiyle pazarlık etmek/ticaret yapmak/meşgul olmak.
 7. Fiil indirmek, tatbik/tevcih etmek, aşketmek.
  to deal a blow: bir darbe indirmek/yumruk aşketmek.
 8. İsim (a) alışveriş, ticarî muamele, iş, (b) pazarlık, (c) gizli anlaşma/uyuşma/sözleşme/mukavele, (d) muamele,
  davranış.
  a dirty/raw deal: kötü/kaba muamele.
 9. İsim dağıtma, tevzi (etme).
 10. İsim (iskambil) (a) oyunculara kâğıt dağıtımı, (b) el, (c) kâğıt dağıtma sırası/süresi.
  Who has the deal
  now? Kâğıt dağıtma sırası kimde?
 11. çam tahtası/kerestesi(inden yapılmış).
  made of deal.
 12. çam odunu/kütüğü.
 1. İsim fırsatlar. A discount, coupon, or other sorts of promotions.