1. İsim, Ekonomi sermaye
 2. başkent, başsehir, devlet/hükümet merkezi, payitaht.
 3. büyük harf, majüskül.
 4. anamal, sermaye, kapital.
  funded capital: yatırılan sermaye.
  nominal capital: kayıtlı sermaye.

  paid-up capital: ödenmiş sermaye.
  working capital: işletme sermayesi, döner sermaye.
  to make capital of something: bir şeyden kazanç/çıkar sağlamak.
 5. (a) bütün borçlar çıktıktan sonra kalan para ve mallar tutarı, (b) yatırım sermayesi, bir işe yatırılan sermaye.
 6. (grup/ sınıf olarak) kapitalistler.
 7. ana, temel, çok önemli, bellibaşlı, son derece.
  capital idea: ana/temel fikir.
  It is of capital
  importance: Son derece önemlidir.
 8. baş.
 9. mükemmel, kusursuz.
  a capital fellow.
 10. büyük.
  capital letter: büyük harf.
 11. ölüm, idam.
  capital punishment: ölüm/idam cezası.
 12. cezası ölüm/idam olan.
  a capital crime: cezası idam olan cinayet.
 13. Mimarlık sütun başlığı.
 1. İsim sermaye. The amount of owners' investment in a business plus retained earnings.
ekonomik sermaye İsim, Bankacılık
katkı sermaye İsim, Bankacılık