1. Geçişli Fiil incelemek, (dikkatle) gözden geçirmek.
  to examine a question thoroughly.
 2. Geçişli Fiil muayene etmek.
  Doctor examined her carefully. My bags were examined when I entered the country.
 3. Geçişli Fiil denetlemek, araştırmak, tahkik/teftiş etmek.
  Inspectors will examine all the accounting books.
 4. Geçişli Fiil sınavlamak, sınav yapmak, imtihan etmek, yoklamak, sınava sokmak/tabi tutmak.
  The teacher examined the students in physics.
 5. Geçişli Fiil sorguya çekmek, istintak/istizah etmek, tahkikat yapmak/açmak.
  The lawyer examined the witness.