1. Fiil kabul etmek, kaydetmek, giriş izni vermek.
  to admit a student into college: bir öğrenciyi koleje
  kabul/kayıt etmek.
  to admit someone to one's friendship: bir kimseyi dost olarak kabul etmek.
 2. Fiil girmeye hak kazandırmak.
  This ticket admits two people: Bu bilet iki kişiliktir.
 3. Fiil içine almak, sığdırmak, istiap etmek.
  The hall admits 2500 people.
 4. Fiil izin vermek, müsaade etmek, içeri almak/ sokmak.
  I gave orders that he was not to be admited:
  Onu içeri sokmamalarını emrettim.
 5. Fiil geçerli saymak, muteber addetmek.
  to admit the force of an argument: delili geçerli saymak.
 6. Fiil itiraf/ikrar etmek.
  He admitted his guilt: Suçunu itiraf etti.
  Let it be admitted that … : İtiraf edelim ki …
 7. Fiil doğrulamak, doğru olduğunu kabul etmek.
  The fact is admitted: Vak'anın doğruluğu kabul edildi.

  It is generally admitted that … : Genellikle kabul edilir ki …
  All world admits that … : Herkes kabul eder/bilir ki …
 8. Fiil (geçmesine) imkân vermek.
  This passage admits two abreast: Bu geçitten yanyana iki kişi geçebilir.
 9. Fiil
  admit of: elverişli/müsait olmak, imkân vermek.
  Circumstances do not admit this: Koşullar buna elverişli değildir.