1. Zarf hemen hemen, takriben, aşağı yukarı, nerde ise, az kaldı.
  almost every house: hemen hemen her
  ev.
  I'm almost finished: Aşağı yukarı bitirdim (bitirmek üzereyim).
  to pay almost nothing for a car: arabayı hemen hemen bedava almak.
  He almost fell: Az kaldı düşüyordu.
  almost never: hemen hiçbir zaman.