1. Fiil inanmak.
  I believe (that) I am right: Haklı olduğuma inanıyorum.
  to make believe: inandırmak.

  to believe someone: birisine inanmak.
  to believe in one God: Tek Tanrıya/Allahın birliğine inanmak.
  believe me! Bana/sözüme inan!
 2. Fiil güvenmek, itimat etmek.
  to believe in someone's word: birinin sözüne itimat etmek.
  Don't you
  believe it: Ona güvenme(yiniz)/itimat etme(yiniz)!
 3. Fiil iman etmek.
  to believe in God: Allaha iman etmek.
 4. Fiil sanmak, zannetmek.
  The fugitive is believed to be headed for Mexican border: Kaçağın Meksika hududuna
  doğru gittiği sanılıyor.
  I believe he has come: Zannederim geldi.
 5. Fiil tahmin etmek.
  I believe that he has left town: Şehirden ayrıldığını zannediyorum.