1. Fiil yenmek, galip gelmek, mağlûp etmek, galebe çalmak, zafer kazanmak, muzaffer olmak.
  to overcome an
  enemy / all difficulties. to overcome a bad habit.
 2. Fiil hakkından gelmek, önlemek, gidermek.
 3. Fiil alt etmek, ram etmek, hükmü altına almak, (alkol, ilâç, hastalık, heyecan vb.) zayıflatmak, takatsiz
  bırakmak, boyun eğdirmek, inkıyat ettirmek.
 4. Fiil şaşırtmak, çaresiz bırakmak.
  be overcome with/by: etkilenmek.
  The girl was so overcome by the
  noise and the lights that she couldn't speak.
 5. Fiil üstüne yayılmak, üstünü kaplamak.