1. Geometri düzlem(sel), müstevi.
  plane angle: düzlem açı.
  plane figure: düzlem şekil.
  plane geometry:
  düzlem geometri.
  plane trigonometry: düzlemsel üçgenölçü, düzlem trigonometri.
  inclined plane: eğik düzlem.
 2. düzey, seviye, derece, safha.
  on the same plane: aynı düzeyde, eşit, denk.
  the intellectual
  plane. a high moral plane. He keeps his work on a high plane.
 3. uçak, tayyare.
 4. marangoz rendesi, rende, plânya.
 5. bir çeşit mala.
 6. Botanik .
 7. düz, pürüzsüz, dümdüz.
 8. Geçişsiz Fiil kaymak, süzülmek, kayar gibi süzülüp gitmek.
 9. Geçişsiz Fiil suyun yüzünde uçar gibi gitmek.
 10. Geçişsiz Fiil rendelemek.
 11. Geçişsiz Fiil rende vazifesi görmek.
 12. İsim çınar
  (Planera aquatica)
savaş uçağı İsim, Askerlik
uçak bileti İsim, Hava Taşımacılığı
çınar İsim, Bitki Türleri