1. uzak(ta), uzağa, öteye, ötede.
  get/go away: uzağa gitmek, uzaklaşmak, uzak durmak, ayrılmak.
  Get
  away from the fire: Yangından uzaklaşın!
  Don't go away! Uzaklaşma!
  to be away: bulunmamak, başka yere gitmiş olmak.
  He is away: Evde değil.
  I shall be away 3 weeks: 3 haftalığına uzaklaşacağım (başka yere gideceğim).
  to walk/ride away: yürüyerek/atla uzaklaşmak.
  The ball rolled away: Top uzağa yuvarlandı.
  carry away: alıp (uzağa) götürmek, sürüklemek.
  be carried away: sürüklenmek, kapılmak.
  come away: bırakıp gelmek.
  cut away: kesmek, kesip atmak.
  drive away: uzaklaş(tır)mak, kovmak, defetmek.
  eat away: aşındırmak, yeyip bitirmek.
  fall away: terketmek, hâmisiz bırakmak.
  far away: çok uzağa/uzaklarda.
  fire away: hemen ateş etmek; durmadan konuşmak.
  fly away: uçup gitmek, kaçmak.
  hide away: sakla(n)mak.
  pass away: ölmek, vefat etmek.
  snatch away: kapmak, kapıp kaçmak.
  take away: almak, alıp götürmek.
  throw away: fırlatıp atmak, (işe yaramayacak bir şeyi) bir tarafa atmak.
  away from the subject: konudan uzak.
  We are 5 km away from the station: İstasyondan 5 km uzaktayız.
  away from home: evden uzak(ta), gurbette.
 2. bir tarafa, bir yana.
  turn (one's face) away from something: (birşeyden) yüz çevirmek, yüzünü
  başka tarafa döndürmek.
  put away: kaldırmak, bir tarafa koymak.
 3. biteviye, hep, daima, durmaksızın, sürekli olarak.
  to work away: durmadan/biteviye çalışmak.
  The
  sea is eating away the rocks: Deniz biteviye kayaları aşındırıyor.
 4. derhal, hemen.
  Fire away! Derhal ateş et!
  right away = straight away: hemen, derhal, derakap.
 5. sonuna kadar, bitip tükeninceye kadar, herşey(i).
  The water boiled away: Su buuharlaşıp bitti.

  The sounds died away: Sesler uzaklaşıp kayboldu.
  He slept away the day = He slept the day away : Bütün gün uyudu.
  He gave everything away: Herşeyini (varını yoğunu) verdi.
 6. (a) çekilmek, terketmek, gerilemek, uzaklaşmak, desteklemekten vazgeçmek, sadakatten ayrılmak, isyan
  etmek, dininden dönmek, (b) fenalaşmak, kötüleşmek
  The profit fell away to nothing: Kazanç gitgide sıfıra düştü. (c) tahrip edilmek, yıkılmak, devrilmek, (d) zayıflamak, incelmek, zail olmak, (e) ayrılıp düşmek.
konuk takım İsim, Spor