1. Sıfat olumsuz (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. olumsuz, aleyhte (söz, cevap vb.).
  a negative statement: olumsuz ifade.
  negative evidence:
  aleyhte kanıt/delil.
  negative vote: aleyhte verilen oy, red oyu.
 3. aksi, ters (cevap, davranış vb.).
  He maintained a negative attitude about cooperating.
 4. red, inkâr.
  a negative reply to my request.
 5. meneden, yasaklayan (emir vb.).
 6. menfi, negatif.
  a man of negative viewpoint.
 7. verimsiz.
 8. eksi, negatif, menfi (sayı, çokluk).
  negative sign: eksi işareti.
  negative number: eksi
  sayı.
  negative charge: eksi yük.
  negative resistance: eksi direnç.
 9. Tıp negatif: belirli bir hastalığın veya mikrobun bulunmadığını gösteren.
  a negative blood test.
 10. Fizyoloji uyarıya zıt yönde cevap veren.
 11. Elektrik-Elektronik eksi (elektrikle yüklü).
 12. Kimya elektron kazanmış, asit.
 13. Mantık inkâr eden.
 14. Gramer olumsuz, onaysız.
 15. Fotoğrafçılık negatif: aydınlıkları karanlık, karanlık yerleri aydınlık gösteren (resim).
 16. reddetme, inkâr etme, kabul etmeme.
 17. menfi/aleyhte bulunan taraf, bir söze/karara vb. itiraz eden kimse(ler).
 18. veto (hakkı).
 19. Geçişli Fiil yalanlamak, inkâr etmek, cerhetmek.
 20. Geçişli Fiil reddetmek, kabul etmemek, veto etmek, aleyhinde oy vermek.
  The plan was negatived by (the veto of) committee.
 21. Geçişli Fiil karşı gelmek, etkisini gidermek/tadil etmek, menetmek.
 22. Geçişli Fiil iptal etmek, hükümden düşürmek.
eksi yük İsim, Kimya
karşı oy İsim, Hukuk
aleyhte oy İsim, Hukuk
ters girinti Bilgi Teknolojileri
menfi tespit İsim, Rekabet Hukuku
negatif kontrol İsim, Rekabet Hukuku