1. kütle.
  Einstein studied the relation of energy and mass.
  mass number: kütle sayısı.
  mass
  spectrograph: kütle izgeçizeri.
  mass spectrum: kütle izgesi.
  mass unit: kütle birimi.
 2. yığın, küme.
  a mass of sand. The ship cut its way slowly through masses of ice.
 3. parça, topak, yumak.
  a mass of dough: hamur yumağı.
 4. demet.
  a mass of flowers.
 5. kalabalık, topluluk, toplum, sürü.
  people in the mass: genellikle halk, toplum.
  a mass of people:
  büyük kalabalık.
  A mass of people jammed into the arena: Alanda büyük bir kalabalık toplandı.
  There are masses of people in here: Burada bir sürü insan var.
 6. çoğunluk, ekseriyet, büyük kısım, kısmı küllî.
  the great mass of the people: halkın çoğunluğu.

  The mass of public opinion is in favor of no-fault auto insurance.
 7. toplumsal, kütlesel, çoğunluğu kapsayan/ilgilendiren, yaygın, kapsamlı, şümullü.
  mass hysteria. a
  mass meeting. mass culture. a book designed for a mass market. mass education.

 8. in the mass ile ayni anlama gelir. toptan, toplu(ca), kütle/sürü halinde, toplu olarak, yığın
  yığın, küme küme.
  mass production.
  mass attack: toplu saldırı.
  mass executions: toptan idamlar.
  mass rising: bütün halkın ayaklanması.
 9. alelâde, halktan, avama mensup.
  mass man.
 10. topla(n)mak, yığ(ıl)mak, bir araya gelmek/getirmek, kümele(n)mek.
 11. İsim âyin, Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi âyini (Aşai Rabbani).
  high Mass: müzikli
  tam âyin.
  low Mass: müziksiz âyin.
  black Mass: (a) ölüler için yapılan âyin, (b) küfür ile icra edilmiş Aşai Rabbani âyini, (c) şeytana tapmak için düzenlenen âyin.
 12. İsim âyin müziği.
aktif kütle İsim, Fizik
yüksüz kütle İsim, Ulaşım
atom kütlesi İsim, Mühendislik
toplu intihar İsim, Din ve İnanç
kitlesel göç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplu göç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kitlesel hareket İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yığın bellek Bilgi Teknolojileri
kitlesel mecralar İsim, Reklamcılık
kütle numarası İsim, Biyoloji
kitle iletişim araçları İsim, Reklamcılık
kitle toplumu İsim, Sosyoloji
kitlesel medya İsim, Sosyoloji
seri imalat İsim, Tekstil Sanayii
kitle turizmi İsim, Turizm