1. İsim, Psikanaliz duygulanım
 2. etkilemek, tesir etmek.
  Cold affects the body. That does not affect me.
 3. değiştirmek.
  to affect the result: sonucu değiştirmek.
  to affect the events: olayları değiştirmek.
 4. dokunmak, müteessir etmek, duygulandırmak, hislere/duygulara hitap etmek.
  The poetry affected him
  deeply: Şiir onu derin bir şekilde duygulandırdı.
  Everybody was affected by grief.
 5. (hastalık vb.) yakalanmak, duçar olmak.
 6. … gibi gözükmek, taslamak, temarüz etmek.
  to affect ignorance: cahil gibi gözükmek, cahillik taslamak.

  to affect sickness: hastalık taslamak, temarüz etmek.
 7. seçmek, tercihan almak, yeğ tutmak.
  The peculiar costume which he affected: Seçtiği acayip kılık.
 8. davranma, tavrını takınmak.
  to affect complete indifference: tamamıyla ilgisiz davranmak.
 9. … halini/şeklini almak.
  a substance which affects colloidal form: asıltı şeklini alan bir madde.
 10. (hayvan/bitki) bulunmak, yaşamak, dadanmak.
  Lions affect Afrika: Aslanlar Afrikada bulunur/yaşarlar.

  Moss affects the northern slopes: Yosun, kuzey yamaçlarında bulunur.
 11. (a) imrenmek, hoşlanmak, beğenmek, gözü tutmak, (b) şiddetle arzu etmek.
 12. affect to: temayül etmek, mütemayil olmak. He affects to the old ways: Eski usullere mütemayildir.
 13. Psikoloji his, duygu, heyecan, arzu.
 14. ihtiras.