1. söz (verme), vaat (etme), taahhüt.
  keep one's promise: sözünü/vaadini tutmak.
  hold/keep someone
  to his promise: birini sözünü tutmaya mecbur etmek.
 2. ümit verici şey/nitelik, istikbalde başarı ve mükemmeliyet vadeden belirti.
  He shows great promise:
  İstikbali parlak/ümit verici görünüyor.
  a boy of promise: kendisinden çok şey beklenen çocuk
 3. söz verilen/vadedilen şey.
 4. vadetmek, söz vermek, taahhüt etmek.
  to promise oneself (to do) something: bir şey yapmayı aklına
  koymak.
  He promised to go tomorrow. to promise help.
 5. ümit vermek.
 6. göstermek, delâlet etmek, … olacağa benzemek, … olacak gibi görünmek, emarelerini taşımak.
  The sky
  promises a storm : Gökyüzü, fırtına çıkacağını gösteriyor.
  It promises to be a fine day: Güzel bir gün olacağa benziyor.
 7. temin etmek, söz/teminat vermek.
  I won't go there again, I promise you that.
 8. evlenmeye söz vermek.
  breach of promise: evlenme sözünden cayma.
 1. İsim promise. In JavaScript asynchronous programming, the result of a potentially long running and not necessarily complete operation.