1. temel(li), esas(lı), ana+.
  a basic principle: temel ilke.
  basic rule: ana kural.
  basic
  training: temel eğitim.
 2. basit, başlıca, bellibaşlı.
  basic ingredients: içinde bulunan bellibaşlı maddeler.
 3. Kimya bazik, alkali, kalevî.
 4. Jeoloji az silisli (kayaç).
 5. aritmetik işlemlere dönük, genel amaçlı ve kolay öğrenilir bir bilgisayar izlenceleme dili.
 1. Sıfat Temel. An Azure Web site hosting tier, used for pricing calculation.
temel varsayım İsim, Psikanaliz
temel ihtiyaç İsim, Psikanaliz
temel güven İsim, Psikanaliz
 1. high level language