1. İsim çalıntı mallar satan yer
 2. çit, tahta perde, parmaklık.
 3. eskrimde kılıcın ustalıkla kullanılması.
 4. hazırcevaplık.
 5. çalınmış eşyayı alıp satan kimse.
 6. çalınmış eşyanın alınıp satıldığı yer/dükkân.
 7. siper, istihkâm, korunak.
 8. (etrafını) çitle/parmaklıkla çevirmek.
  to fence a farm.
 9. (bir tehlikeyi vb.) önlemek, bertafaf etmek.
 10. eskrim yapmak.
 11. kaçamaklı konuşmak.
 12. çalınmış mal almak/satmak.
 13. siper/istihkâm/korunak yapmak.