1. beyin, dimağ.
  brain cell: beyin gözesi/hücresi.
  brain-death
  tıp beyin korteksinin
  ölmesi.
  calves' brain: dana beyni.
 2. brains ile ayni anlama gelir. akıl, us, zekâ. He has (= he's got) brains: Çok kafalıdır/akıllıdır.
  a man of brains: akıllı/kafalı adam.
 3. kafa, zihin, kavrayış.
  cudgel/rack one's brains: kafa patlatmak, kafa yormak.
  to turn someone's
  brain: başını döndürmek (ne oldum delisi etmek).
  His brain reeled: Başı döndü.
 4. beynini patlatmak.
 5. kafasına vurmak.
beyin travması İsim, Tıp ve Sağlık
beyin anomalisi İsim, Tıp ve Sağlık
beyin kimyası İsim, Tıp ve Sağlık
beyin tümörü İsim, Tıp ve Sağlık
beyin hücresi İsim, Tıp ve Sağlık
beyin göçü İsim, Eğitim
beyin sapı İsim, Psikoloji