1. Fiil sağlamak, temin/tedarik etmek, donatmak, teçhiz etmek.
    to provide someone with sth.: bir kimseye bir şey temin etmek.
  2. Fiil vermek, bulup vermek.
    Sheep provide us with wool.
  3. Fiil, Hukuk önceden şart koşmak.
    Our club's rules provide that dues must be paid monthly.