1. İsim, Ekonomi faiz
 2. ilgi, alâka, merak.
  I have no interest in politics. He's showing some interest in music.
  feel/take
  an interest in someone/something: bir kimseye/şeye karşı ilgi duymak/göstermek.
  feel/take no (further) interest in someone/something: bir kimseye/şeye karşı (artık) ilgi göstermemek.
  Events that arouse great interest: Büyük ilgi uyandıran olaylar.
 3. ilginç şey, ilgi/merak/alâka uyandıran nesne, ilgilenilen kimse/şey/konu.
  She is his current interest.
  His only interest is chess. Eating seems to be his only interest in life. 3, ilginçlik, ilgi çekme/merak uyandırma/zevk verme niteliği.
  questions of great interest: çok ilginç sorunlar.
  Suspense adds interest to a story.
 4. pay, hisse.
  He has sold his interest in the company.
  have an interest in an estate: bir mülkte hissesi olmak.
 5. (bir kimsenin hisse sahibi olduğu) mal, ticaret, (ticarî) girişim vb..
 6. interests: ekonomik hayata hâkim grup. the business interests: büyük ticarî kurumlar. the
  landed interests: arazi/mülk sahipleri. the brewing interest: bira fabrikatörleri.
 7. çıkar, yarar, menfaat.
  American interests in the Middle East: Orta Doğuda Amerikan menfaatleri.

  look after one's own interest: kendi öz çıkarlarını kollamak.
  It is to your interest to do it: Onu yapmak senin yararınadır.
 8. kâr, menfaat, şahsî çıkar, fayda.
  to be guided by interest alone: sırf menfaat peşinde koşmak.
 9. Maliye (a) faiz, ürem, (b)
  interest rate ile ayni anlama gelir. faiz oranı/yüzdesi.
  simple/compoud
  interest: basit/mürekkep faiz.
  Pay 9% interest to a loan.
 10. ilgilendirmek, alâkadar etmek, ilgisini/alâkasını/dikkatini çekmek/celbetmek, merak uyandırmak.
  Mystery
  stories interest him greatly.
 11. … için önemli olmak, önemle ilgilenmek/karışmak.
 12. ortak/hissedar etmek.
 1. İsim faiz. An amount charged for the use of money or credit.
gecikme faizi İsim, Sözleşme Hukuku
- İsim, Hukuk
üç aylık faiz İsim, Bankacılık
yasal faiz İsim, Hukuk
yıllık faiz İsim, Bankacılık