1. sonuç, netice.
  cause and effect: sebep ve sonuç.
  the effect of an illnes.
  The effect
  of all this is that … : Bütün bunların sonucu şudur …
 2. etki, tesir.
  of no effect: etkisiz, tesirsiz, neticesiz, faydasız.
  to have no effect: etkisiz
  kalmak.
  to have an effect on: -i etkilemek, -e tesir etmek.
  It had no effect: Etkilemedi, tesir etmedi.
  It had no effect on him whatever: Onu zerre kadar etkilemedi.
  Her new dress produced quite an effect on everyone: Yeni elbisesi herkes üzerinde büyük etki yarattı.
  for effect: gösteriş için.
 3. yürürlük, uygulama, tatbik mevkii.
  to bring a plan into effect: bir planı uygulamak/tatbik mevkiine
  koymak.
  carry into effect: uygulamak, yürürlüğe koymak.
 4. izlenim, intiba, sanı.
 5. Tiyatro etmen.
  effects of light: ışık etmenleri.
  sound effects: ses etmenleri.
  stage effects: sahne etmenleri.
 6. anlam, mana, meal, ana fikir, husus.
  Don't look into details, consider the general effect.
  His
  letter is to the effect that … : Mektubu şu mealdedir.
  We got a letter to the same effect: aynı mealde biz de bir mektup aldık.
  An announcement to the effect that … : … hususundaki ilân.
 7. olay, (genellikle bulucusunun adı ile anılan) bilimsel olay, hadise.
  the Doppler effect: Doppler olayı.
 8. maksat, niyet, amaç.
 9. başarmak, gerçekleştirmek, sonuçlandırmak, sonuca ulaştırmak.
  I will effect my purpose, no one shall stop me!
 10. üretmek, istihsal etmek, oluşturmak, meydana getirmek.
  Conservation of our natural resources has effected
  many changes in the spread of large cities.
olumsuz etki İsim, Farmakoloji
yan etki İsim, Farmakoloji
taşma etkisi İsim, Rekabet Hukuku
portföy etkisi İsim, Rekabet Hukuku
refah etkisi İsim, Rekabet Hukuku
şebeke etkisi İsim, Rekabet Hukuku
tek taraflı etki İsim, Rekabet Hukuku
yayılma etkisi İsim, Rekabet Hukuku
sera etkisi İsim, Çevre ve Ekoloji
bumerang etkisi İsim, İletişim
seyirci etkisi İsim, İletişim
plasebo etkisi İsim, Psikoloji
görsel efekt İsim, Reklamcılık
özel efekt İsim, Reklamcılık
ses efekti İsim, Reklamcılık
etki teorisi İsim, Rekabet Hukuku