1. yaş.
  at my age: benim yaşımda.
  to be 30 years of age: 30 yaşında olmak.
  to be of an
  age to marry: evlenecek yaşta olmak.
  to be under age: küçük yaşta olmak.
  to be of an age: aynı yaşta olmak.
  full age: erginlik yaşı.
  the present age: bugünkü kuşak/nesil.
 2. çağ.
  in our age: çağımızda.
  the age we live in: yaşadığımız çağda.
  the Middle ages:
  Ortaçağ.
  the golden age: altın/saadet çağı.
  the age of youth: gençlik çağı.
 3. devir.
  the Stone age: Taş devri.
  the Ice age: Buzullar devri.
  the atomic age: atom devri.
 4. yaşlılık, ihtiyarlık.
  His eyes were dim with age: İhtiyarlıktan gözleri zayıflamıştı.
 5. çok/uzun zaman.
  It is an age (it is ages) since I saw him = I have not seen him for ages: Onu
  görmeyeli çok zaman oldu = Onu uzun zamandır görmedim.
  It will last for ages: Uzun zaman dayanır.
 6. yaşlan(dır)mak, ihtiyarla(t)mak, koca(t)mak.
  Fear aged him overnight: Korku onu bir gecede ihtiyarlattı.

  He is ageing rapidly: süratle ihtiyarlıyor.
 7. olgunlaş(tır)mak, geliş(tir)mek.
 8. eskitmek.
  to age wine: şarabı eskitmek.
 1. Fiil yaşlandırmak. To become mature or past due, as in a mature account or a past due account.
 2. Fiil yaşlandırmak. To calculate the number of days that customer and supplier accounts have been outstanding.
oy kullanma yaşı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seçme yaşı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
zihin yaşı İsim, Psikoloji
bilgi çağı İsim, Antropoloji
buzul çağı İsim, Coğrafya
akıl yaşı İsim, Psikoloji
hakikat ötesi çağ İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yaş kategorisi İsim, Antropoloji