1. İsim, Eğitim kurs
 2. İsim, Havacılık rota
 3. İsim gidiş, ilerleme, (zaman/mekân içinde) sürekli hareket, esna, sıra, süre.
  in full course: bütün
  hıziyle.
  During the course od flight we shall be serving meals and drinks: Uçuş esnasında yiyecek ve içecek ikram edeceğiz.
 4. İsim yön, cihet, doğrultu, istikamet.
  Our course is directly West: Tam batı doğrultusunda gidiyoruz.
 5. İsim mecra, yatak.
  the course of a river.
 6. İsim, Spor pist, koşu/yarış yolu.
 7. İsim akış, geçiş, seyir, cereyan, devam müddeti.
  in the course of a year: bir yıl içinde.
  The enemy
  should be defeated in the course of this year: Düşmanı bu yıl içinde yenmeliyiz.
 8. İsim sıra, teakup, birbirini izleme sırası.
 9. İsim hareket tarzı, yol, tavır, tutum, davranış.
  Your best course of action is to forget about the unfortunate
  matter: Senin için en iyi hareket tarzı bu müessif olayı unutmaktır.
  evil courses: ahlâksız/kötü davranışlar.
  take one's own course: bildiği gibi hareket etmek.
 10. İsim çare, yol, yöntem.
  There was no course to me but to run away: Benim için kaçmaktan başka çare
  yoktu.
  course of treatment
  tıp tedavi yöntemi.
  Try another course of action: Başka bir yönteme başvur.
 11. İsim seri, dizi.
  a course of lectures.
 12. İsim ders, kurs.
  a French course: Fransızca dersi.
  an evening course: gece kursu.
  crash course:
  yoğun (kısa süreye sıkıştırılmış) kurs.
 13. İsim öğrenim.
  a 4-year history course.
 14. İsim (yemek) kap, tabak, servis.
  We had a three-course dinner: the first course was soup, the second meat
  and potatoes, and the third baked apples and cream.
 15. İsim rota, geminin/uçağın izlediği yol.
  hold on one's course: tuttuğu yoldan/rotadan ayrılmamak.
  set
  the course: yön vermek, rotayı tayin etmek.
 16. İsim, Denizcilik alt yelken.
 17. İsim (inşaatta) tuğla/taş dizisi.
  a course of bricks: bir sıra/dizi tuğla.
 18. İsim (örgü) sıra, bir sıra örgü.
 19. İsim
  courses: (kadınlarda) aybaşı, âdet, hayız.
 20. İsim (turnuvada) şövalyelerin hücumu.
 21. İsim (avda) köpeklerin (koku ile değil) görerek kovalaması.
 22. İsim
  golf course ile ayni anlama gelir. golf alanı/sahası.
 23. İsim yarış.
 24. Fiil akmak, akıp gitmek, dolaşmak.
  Tears coursed down his cheeks. Blood courses through the veins.
 25. Fiil kovalamak, takip etmek.
 26. Fiil (tazı ile) avlamak, (koku ile değil, görerek) av peşinden koşmak.
 27. Fiil (av köpeğini) av peşine salıvermek/koşturmak.
 28. Fiil (duvarcılıkta) tuğla/taş örmek.
 29. Fiil (bir yol) izlemek, (belirli bir yola) yöneltmek, sevketmek.
 30. Fiil hızla koşmak.
 1. İsim kurs. A series of classes that cover aspects of a subject area.
ana yelken. İsim, Denizcilik
su yatağı İsim, Coğrafya
akarsu yatağı İsim, Coğrafya
ders notu İsim, Eğitim