1. İsim, Fizik güç
 2. İsim, Matematik üs
 3. İsim, Matematik kuvvet
 4. yetenek, kabiliyet.
  Man is the only animal that has the power of speech.
 5. (siyasî/millî) iktidar.
  party in power: iktidar partisi.
 6. kuvvet, kudret, metanet, mukavemet, sağlamlık, derman, takat, dayanma gücü.
  I did everything in my
  power: Elimden gelen her şeyi yaptım.
  It is beyond my power: Gücüm yetmez/elimde değil.
  More power to your elbow
  k.d. Allah kuvvetini artırsın.
 7. hükmetme, hüküm, hakimiyet, hakim olma, etki(leme), tesir (etme).
  power over a person: bir kimseye
  hükmedebilme.
  power over men's mind.
 8. erk, iktidar, nüfuz, hükümet (idaresi).
  come into power: iktidara/iş başına geçmek.
 9. yasal güç, kamu kuvveti.
 10. yetki, salâhiyet.
  power of life and death: idam etme veya af yetkisi.
  Parliament has the power
  to declare war: Harp ilân etme yetkisi Meclisindir.
  The powers of the President.
 11. vekâlet(name), bir başkası adına bir işi yapma yetkisi.
 12. iktidar/yetki sahibi kişi.
 13. güçlü devlet, milletlerarası nüfuz ve yetkisi olan devlet/millet.
  The great powers held an international conference.
 14. askerî kuvvet.

 15. powers: ilâhî güç, kudreti ilâhî.
  The heavenly powers.
 16. çok (sayı/miktar).
  Your visit did me a power of good: Ziyaretin beni çok memnun etti.
  He made
  a power of money: Çok para kazandı.
 17. Fizik (a) güç, takat, birim zamanda yapılan iş veya verilen enerji. Simgesi:
  P. (b) işin zamana göre türevi.
 18. mekanik güç, makine gücü.
 19. (belirli türde mekanik/fizik) güç.
  hydroelectric power.
 20. enerji, kuvvet, güç.
  The door slammed shut, seemingly under its own power.
 21. Matematik üs, kuvvet: bir sayının kendisiyle birkaç defa çarpılmasından elde edilen sayı.
  The third power of 2 is 8.
 22. (a) mikroskobun büyütme gücü, (b) merceğin odak uzaklığının tersi.
 23. enerji/güç vermek, (bir makinenin/cihazın çalışması için) gerekli gücü sağlamak, beslemek, tağdiye etmek,
  güç kaynağına bağlamak, elektrik cereyanı vermek, motorla işletmek.
  power down/up: gücünü azaltmak/artırmak.
motor gücü İsim, Ulaşım
zımpara makinesi İsim, Makine Sanayii
elektrik direği İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
elektrik kesilmesi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
iktidar boşluğu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar mücadelesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar kavgası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
serbest yazma Bilgi Teknolojileri
priz Bilgi Teknolojileri
güç anahtarı Bilgi Teknolojileri
güç ışığı Bilgi Teknolojileri
anahtarlı uzatma kablosu İsim, Bilgi Teknolojileri
açmak Fiil, Bilgi Teknolojileri