1. gerek(lik), lüzum.
  There is no need to worry: Üzülmeye gerek yok.
  No need to be afraid.
 2. ihtiyaç, muhtaç olma.
  He has no need of your charity.
 3. âcil ihtiyaç, darda kalma.
  to help a friend in need: Darda kalmış bir dosta yardım etmek.
  to
  be a friend in need: darda kalanın dostu olmak.
 4. zorunluk, zorunluluk, zaruret, lüzum.
  The need for leadership.
 5. yokluk, fakirlik, fakrü zaruret.
  in time of need: yokluk zamanında.
 6. gereksemek, muhtaç olmak, ihtiyacı olmak, lâzım olmak, istemek.
  Children need milk.
  This soup
  needs salt: Bu çorba tuz istiyor.
  This job needs a lot of care, attention and time: Bu iş çok dikkat, itina ve zaman ister.
  to need money/food/clothing etc.
 7. gerekmek, icabetmek, lâzım olmak. Bu anlamda

  need
  yardımcı fiil olarak soru veya olumsuz
  tümcelerde kullanılır ve o zaman 3.cü tekil hali
  needs değil
  need şeklinde yazılır. Bunu izleyen mastar
  to almaz.
  He need not go: Gitmesi gerekmez.
  Need he come?: Gelmesi lâzım mı? Fakat olumlu tümcelerde

  He needs to …
  şekli kullanılır:
  He needs to study: Ders çalışması lâzım.
 8. yoksulluk/zaruret/ihtiyaç içinde olmak, fakir/yoksun olmak.
 9. gerekmek, gerek(li) olmak, icabetmek.
finansman ihtiyacı İsim, Bankacılık
nakit ihtiyacı İsim, İşletme
temel ihtiyaç İsim, Psikanaliz