1. Fiil olmak, gittikçe … olmak, -leşmek.
  to become rich: zenginleşmek, zengin olmak.
  to become a doctor:
  doktor olmak.
  The weather became warmer: Hava ısındı. Sıfatlardan fiil yapmakta kullanılır:
  to become tired: yorulmak.
  to become ill: hastalanmak.
  to become thin: zayıflamak, incelmek.
  to become fat: şişmanlamak.
  to become lazy: tembelleşmek.
  to become accustomed (to): -e alışmak.
  to become interested (in) … : … (ile) ilgilenmek.
  to become famous: tanınmak, meşhur olmak.
  to become due: vadesi gelmek.
  to become clear: anlaşılmak, meydana çıkmak.
  to become cloudy: bulutlanmak.
  to become mad: delirmek, tepesi atmak, çok öfkelenmek.
 2. Fiil vücut bulmak, vücuda gelmek.
 3. Fiil yakışmak, yaraşmak, üzerinde güzel gözükmek.
  That gown becomes you: Bu elbise sana yakışıyor.

  That hat does not become her: Şapkası ona yakışmıyor.
 4. Fiil (mevkiine/vekarına/şahsiyetine vb.) yakışmak.
  It does not become him to speak thus: Böyle konuşmak
  ona yakışmıyor.
  conduct that becomes a gentleman: efendice davranış.
ferahlamak Fiil, İnşaat