1. Fiil ilerle(t)mek, ileri gitmek/sürmek/götürmek.
  to advance two steps: iki adım ilerlemek.
  The general
  advanced his troops to the new positions: General birliklerini yeni mevzilere sürdü/ilerletti.
 2. Fiil terfi/terakki et(tir)mek, ilerle(t)mek, yüksel(t)mek.
  to advance in knowledge: bilgisi ilerlemek.

  to advance in rank: rütbesi yükselmek.
  to advance the price: fiyatı artırmak.
 3. Fiil (düz bir yüzeydeki renk, şekil vb.) gözlemciye doğru ilerliyor gibi gözükmek.
 4. Fiil (miktar, değer, fiyat vb.) artmak, yükselmek.
  Gold prices advanced tremendously: Altın fiyatları müthiş arttı.
 5. Fiil teklif/tavsiye etmek, dikkate arzetmek, ortaya atmak, ileri sürmek.
  to advance reason for a tax cut:
  vergi indirimini teklif etmek.
 6. Fiil çabuklaştırmak, öne almak.
  to advance the growth of plants: bitkilerin büyümesini çabuklaştırmak.
 7. Fiil önceden tedarik etmek, kredi ile /mal teslim edilmeden/iş yapılmadan/peşin ödemek.
 8. Fiil avans olarak ödemek.
  to advance money toward a purchase: satınalmada avans para ödemek.
 9. Fiil (bayrak) kaldırmak.
 10. Sıfat ön.
  an advance section of a train: trenin ön kısmı.
 11. Sıfat avans (olarak verilen).
  an advance payment: avans ödeme.
 12. Sıfat önceden yayınlanan.
  an advance copy of the President's speech.
 13. Sıfat ileri, ilerlemiş.
 14. İsim ilerleme, ilerleyiş, ileri hareket.
  the advance of the troops to the border: birliklerin hududa ilerleyişi.
 15. İsim terfi, yükselme.
  His advance to the position of general manager: Onun genel müdürlüğe terfii.
 16. İsim ilerleme, terakki.
  the advance of science.
 17. İsim fiyat artışı/yükselişi.
  an advance on cottons: pamuk fiyatının artışı.
 18. İsim, Ticaret avans (para).
  make an advance: (a) avans vermek.
  He received $100 as an advance against future
  delivery: İleride teslim edeceği mala mahsuben $100 avans aldı. (b) ileri doğru adım atmak.
 19. İsim (gazetecilikte) (a) ön haber: bir olayın vukuundan önce verilen haber.
  The morning papers carried
  advances on the ceremony which will take place tonight. (b) basın bülteni: bir nutuk söylenmeden önce basına verilen metni.
 20. İsim öncü.
 21. İsim, Askerlik2 (eskiden) askere ileri hareket emri veya işareti.
 22. İsim, Denizcilik geminin yön değiştirinceye kadar aldığı yol.