1. İsim, Kimya demir
 2. Fiil, Tekstil Sanayii ütülemek
 3. İsim, Tekstil Sanayii ütü
 4. İsim, Kimya demir. Simgesi:
  Fe, atom ağ.: 55.847, atom nu.: 26, özg. ağ.: (20°C'de) 7.86'dır.
  cast iron:
  dökme demir.
  pig iron: pik.
  wrought iron: dövme demir.
 5. İsim sağlam, metin, kuvvetli, demir gibi (şey).
  of iron: demirden, demir gibi.
  Man/heart of iron:
  metin adam /sağlam yürek.
 6. İsim demirden eşya, demirden yapılmış şey.
  soldering iron: havya.
  iron mask: demir maske.
 7. İsim ütü.
  electric iron: elektrik ütüsü.
  to give a dress an iron: elbiseye ütü vurmak, elbiseyi ütülemek.
 8. İsim dağlama, demiri, kızgın demir.
 9. İsim maden uçlu golf sopası.
 10. İsim zıpkın.
 11. İsim, Tıp (kansızlığın tedavisi için verilen ve demir içeren) kuvvet şurubu.
 12. İsim kılıç.
 13. Sıfat demir+, demirden yapılmış.
 14. Sıfat demir gibi, sağlam, metin, kuvvetli.
 15. Sıfat haşin, zalim, merhametsiz, katı yürekli.
 16. Sıfat yılmaz, yenilmez, sebatkâr, azimkâr, tuttuğunu koparır.
  an iron will.
 17. Sıfat sağlam, gürbüz, sıhhatli, demir/çelik gibi.
 18. Fiil ütülemek.
  She ironed my shirt.
 19. Fiil demir kaplamak.
 20. Fiil zincire/prangaya vurmak.
demir cevheri İsim, Madencilik
Demir Adam 2 Özel Isim, Sinema