1. itiraz, red, protesto.
  enter/lodge a protest against sth.: bir şeye karşı itirazda bulunmak.
  The
  police took him away, ignoring his protests. There was a wave of student riots, in protest at university conditions.
  under protest: itirazla, istemeyerek, gönülsüz.
  do something under protest: bir şeyi istemeyerek/gönülsüz yapmak.
  sign under protest: istemeyerek/çekimserlikle imzalamak.
 2. Ticaret protesto, senet/poliçe/tahvil vb.'nin ibraz edildiği halde ödenmediğini bildiren noter kâğıdı.
 3. Hukuk (a) vergi itirazı: ödenen bir verginin yasaya aykırı olduğunu bildiren itirazname.
  Pay under protest
  : itiraz ederek ödemek. (b) uğranılan kazada kimsenin ihmali olmadığına dair gemi kaptanının resmî bildirisi.
 4. Spor resmî itiraz.
 5. itiraz etmek, reddetmek, protesto etmek, kabul etmemek.
  to protest a decision: bir karara itiraz
  etmek.
  They protested about the bad food at the hotel.
 6. (resmen) beyan/ifade etmek.
 7. iddia etmek.
  The accused protested his innocence: Sanık, suçsuz olduğunu iddia etti.
 8. (noter aracılığı ile) protesto çekmek.
 9. tanık olarak çağırmak, tanık göstermek.
oturma eylemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sokak gösterisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
tepki oyu Siyaset-Ulusl. İlişkiler