1. İsim zarar, ziyan, hasar, mazarratlık.
 2. İsim üzgü, eza, incinme.
  injury to one's pride: gururun incinmesi.
 3. İsim haksızlık.
  You did me an injury when you said I lied.
 4. İsim yara(lanma).
  He received a serious injury in the accident: Kazada ciddî bir şekilde yaralandı.
 5. İsim, Hukuk mağduriyet, haksızlığa uğrama, hakların ihlâli.
 6. İsim iftira, karalama.
 7. İsim şöhretin ihlâli, manevî zarar.
  The accident will certainly be an injury to the reputation of the airline:
  Kaza muhakkak ki havayollarının şöhretine halel getirecek.